Tekstballon

Pedagogische Kaders

Een belangrijk initiatief van het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang was het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.

Het pedagogisch kader kindercentra:

  • inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
  • vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
  • maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
  • is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
  • laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden.
Pedagogisch kader kindercentra 0–4 jaar


Inmiddels zijn er in totaal 4 pedagogische kaders:

  • Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar;
  • Pedagogisch kader 4-13;
  • Pedagogisch kader gastouderopvang;
  • Pedagogisch kader samen verschillend.

Meer weten of downloaden? Kijk op de site van het  "Bureau Kwaliteit Kinderopvang"