Tekstballon

Pedagogisch Kader
Kindercentra 0-4 jaar

Een belangrijk initiatief van het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang is het “Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar”. Het is als boek en als downloadbaar bestand beschikbaar.

Pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het imiddels over eens. Opvang = opvoeden. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor kindercentra is ontwikkeld.

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:

  • inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
  • vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
  • maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
  • is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
  • laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden.
Pedagogisch kader kindercentra 0–4 jaar

Op dit gedeelte van de platformwebsite vind je: