Sinds 2003 heeft het Pedagogenplatform zich ingezet voor de pedagogiek in de kinderopvang in Nederland. Wij hebben publicaties verzorgd, adviezen gegeven en kennis gedeeld. Deze werkzaamheden zijn afgerond. De pedagogiek is verankerd in de wet. Per 1 mei 2019 heeft het Pedagogenplatform haar werk afgerond. Lees meer hierover in ons persbericht: 9-3-19 persbericht Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra stopt
Ook de LinkedIn groep van het platform is per 1 mei 2019 opgeheven.
Publicaties, notities, positionpapers e.d. zullen elders digitaal worden ondergebracht.